about-samoشرکت سامو فعالیت خود را از سال 86 در زمینه فروش لوازم دیجیتال شروع کرد …